Auriplus – Noefar

9,10

2 cons

Cons per la neteja de l’orella que faciliten l’expulsió de cera del conducte auditiu gràcies al seu efecte vapor. Auriplus és un bon mètode per la prevenció de l’otitis, reequilibra la pressió auricular i evita possibles infeccions.