Memo Gelea – Bipole

25,00

20 ampolles

Memo Gelea augmenta la memòria i la capacitat de concentració disminuint la fatiga mental i psíquica en èpoques d’estudi o esforç intel·lectual. És reconstituent, energètic i vitamínic.