Graviola 500 mg – Rio Amazon

28,50

120 càpsules

Graviola 500 mg, càpsules a base de llavors d’anona, té propietats antioxidants. És popularment usat en cas de càncer, diarrea i febre. Se li atribueix un efecte antitumoral, antibacterià, astringent i antiparasitari.