Colesterol, Triglicèrids

Remeis per disminuir els nivells de lípids en sang, millorar el funcionament del fetge per evitar la seva formació, afavorir-ne l’eliminació natural i evitar que s’acumulin a les parets de les artèries, millorant la salut cardiovascular.

Showing 1–36 of 46 results

Showing 1–36 of 46 results